Så fungerar barnomsorgen

Montessorikooperativet Liten och Stor är en av många barnomsorgsverksamheter i Bromma. Precis som de kommunalt drivna förskolorna får vi huvuddelen av våra intäkter genom bidrag från stadsdelsförvaltningen. Maxtaxan innebär att alla förskolor som tar emot kommunala bidrag har samma avgifter - oavsett driftform.

Vi har en egen kö på Liten och Stor (läs mer under Intresseanmälan). För att ställa sig i kön måste man uppfylla de kriterier som stadsdelsförvaltningen satt upp. Mer information om vad som gäller finns på Bromma stadsdelsförvaltnings webbplats.