Om montessoripedagogiken

Maria Montessori

Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare i slutet av 1800-talet. Hon arbetade mycket i områden med sjuka och fattiga barn och började snart inse att många av dessa barns problem snarare handlade om pedagogik än om medicin. Genom att uppmärksamma det enskilda barnet och stimulera det utifrån dess egna villkor kunde hon se att hur barnet utvecklades betydligt mer positivt. Snart började hon formulera den pedagogik som så småningom kom att uppkallas efter henne. I ett slumområde skapade hon Casa dei Bambini där hon på allvar började praktisera sina idéer.

Pedagogiken

Maria Montessoris tankar bygger på att man som pedagog ska ta tillvara barnets naturliga nyfiken. Barn älskar att upptäcka sin omvärld och drivs av en vilja pröva på och att lära sig nya saker. Det som skiljer montessoripedagogiken från andra är främst att lärarens roll är att "hjälpa barnets att hjälpa sig själv". Det är barnet självt som ska stå för inlärningen. Pedagogens roll är att stödja och följa barnet i denna resa. Barnet ska ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Det är barnets individuella behov som står i centrum.

Många undrar vad det är som skiljer montessoripedagogiken från den vanliga förskolans idéer om pedagogik. Generellt kan man säga att många förskolor och skolor på senare år hämtat mycket inspiration från Maria Montessoris idéer. Även i de senaste läroplanerna för grundskolan färgas allt mer av montessoripedagogiken.

Montessori på Liten och Stor

På vår förskola är montessoripedagogiken viktig. Den genomsyrar den dagliga verksamheten och sätter sin självklara prägel på bemötande, aktiviteter, möblering och material. För oss innebär montessoripedagogiken bland annat att:

  • lärarna följer varje barns behov och utveckling
  • barnet spontant får välja aktivitet utifrån intresse
  • varje barn får känna sig som en viktig individ

Hos oss får barnen utvecklas i sin egen takt. De lär sig att umgås åldersintegrerat, att ta hänsyn till och hjälpa varandra. Genom att arbeta med montessorimaterialet och genom olika former av övningar och träningar, stärks och utvecklas barnens sinne och självständighet. Målet är att våra barn ska gå vidare i livet som trygga, nyfikna, glada, ansvarstagande, fria och öppna människor.

Våra lokaler och möbler är helt anpassade till barnen. Allt är "på riktigt" - fast i barnstorlek. Hyllor sitter på en lagom höjd, redskap och material är gjorda för små händer. Barnen tränas aktivt i att själva ta av och på sig kläder, duka, diska, baka, städa.

Läs mer om hur en dag kan se ut på vår förskola under En dag på Liten och Stor.

Montessori i hemmet

Vår förskola är som vi tidigare berättat helt anpassad till barnens storlek och behov. Men även hemmiljön är naturligtvis viktig för ett barns utveckling. Därför brukar vi uppmana våra "nya" föräldrar att i möjligaste mån möblera och ordna hemmet enligt montessoripedagogikens principer. Det kan t ex innebära möbler i barnstorlek i barnens rum, krokar och hyllor i lagom höjder. Men det handlar också om ett förhållningssätt: Låt barnen utveckla sin självständighet också hemma genom att låta det klä på sig, äta och städa själv - även om det tar tar tid och kanske inte alltid blir helt perfekt.