Om Liten och Stor

Liten och Stor är ett unikt förskole-kooperativ eftersom det drivs gemensamt av personal och föräldrar. Det är alltså varken ett föräldra- eller personalkooperativ. Den här blandformen har vi haft sedan slutet av 1990-talet och det är ett arbetssätt som vi tycker fungerar alldeles utmärkt. Det innebär i praktiken att både personalgruppen och föräldrarna bildar kooperativets styrelse och att alla är medlemmar med lika rättigheter och skyldigheter.

Förskolan bildades ursprungligen som ett föräldrakooperativ 1991 och har hela tiden bedrivit verksamheten enligt montessoripedagogiken. Sedan 1999 finns vi på Stopvägen i Bromma, där vi hyr två plan i ett hyreshus. Lokalerna har tidigare varit butiker. Utanför porten finns en inhängnad gård och sedan tar skogen vid. Såväl gården som skogen använder vi som lekyta för våra barn.

Liten och Stor är ett litet kooperativ med drygt 20 platser. Vi har medvetet satsat på småskalighet, hög personaltäthet och kontinuitet. Verksamheten är uppdelad i en småbarnsdel (1 till 3 år) och en för de större barnen. I småbarnsgruppen prioriterar vi trygghet, lek och rörelse. Barnen får även börja jobba lite med enklare montessorimaterial. De större barnen arbetar dagligen med montessorimaterialet. De stor och små gör också mycket tillsammans, bland annat försöker vi vara ute så mycket som möjligt med hela barngruppen.

Eftersom vi har en hög personaltäthet har våra lärare tid att ägna varje barn den uppmärksamhet det behöver. Enligt montessoripedagogiken är det viktigt att se det enskilda barnet och låta det utvecklas i sin egen takt. Vår personal har mycket hög pedagogisk kompetens och vi underhåller den genom att ge utrymme för fortbildning och vidareutbildningar.

Vår arbetsform innebär att också föräldrarna har en viktig roll på Liten och Stor. Genom olika aktiviteter och verksamheter är föräldrarna delaktiga i förskolan. I motsats till en del andra kooperativa förskolor har vi ingen arbetsplikt. Däremot är alla familjer med i någon av våra arbetsgrupper och dessutom samlas vi några gånger per år för storstädning, trädgårdsfixning och liknande. Vi har också regelbundna medlemsmöten då vi diskuterar gemensamma frågor.

Det kooperativa arbetssättet innebär att medlemmarna tillsammans äger och driver förskolan. Eventuellt överskott går tillbaka till verksamheten och används för att ytterligare förbättra verksamheten. Våra avgifter följer reglerna om maxtaxan, vilket innebär att föräldrarna på Liten och Stor betalar lika mycket som föräldrar till barn inskrivna på t ex de kommunala förskolorna.